Årets geolog 2017

Årets Geolog 2017

För 21:a året utser Geosektionen i Naturvetarna Årets Geolog

Årets Geolog 2017: Geologins dag
Startar: 2017-11-09 15:00
Slutar: 2017-11-09 18:30
Plats: Hörsalen, SGU, Uppsala
Lokal: Hörsalen, SGU
Priset utgörs av 25 000 kronor. Vid årets ceremoni delas även två av Geologiska Föreningens priser ut.

Program
15.00-15.15 Pia Hansson och Pär Weihed hälsar välkomna till årets evenemang
15.15-15.45 Karin Grånäs: föredrag ”Mera geologi åt folket”.
15.45-16.15 Kaffe
16.15-16.45 Pristagare av Geologiska föreningens Munthepris inom kvartär utvecklingshistoria
16.50-17.20 Pristagare av Geologiska föreningens Bergströmspris
17.25-18.00 Pristagare Årets Geolog: Geologins Dag
18.00-18.30 Mingel
18.30- Middag i SGUs matsal för de som har anmält sig

Geologins Dag har utsetts till Årets Geolog med följande motivering:
”Föreningen Geologins Dag har en stor samhällsnytta genom spridning av geologisk kunskap till alla och envar som är intresserade. Det årliga evenemanget Geologins Dag hålls på ett flertal ställen runt om i landet och når som på inget annat sätt en bred publik. Geologins Dag drivs av eldsjälar som på ett enastående sätt lyckas skapa nyfikenhet och intresse för geologins och geovetenskapens nytta i samhället.”

Middag serveras i SGUs matsal till en kostnad av 100 kr för medlemmar i Naturvetarna och för studenter och 200 kr för icke-medlemmar. Tidigare Årets Geologer hanteras enligt gällande stadgar vid deras respektive pristagningsår. Vänligen anmäl till Otto.pile@sgu.se senast 26/10.


Styrelsen för Geologins Dag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Please insert the signs in the image: