Kategori: EU projekt

INTRAW, ett projekt inom EU-kommissionens Horizon 2020 program

Geosektionen deltar i projektet INTRAW: International cooperation on Raw Marerials. Information om projektet hitta du på denna länk: intraw.eu.

Publicerad i EU projekt