Kategori: Geologi på skolschemat

Till politiker och beslutsfattare

För ett långsiktigt hållbart samhälle krävs geologisk kunskap. Geologi måste in på skolschemat! – Geologi är grunden till såväl jordens utveckling som Sveriges välfärd. – Som svensk borde vi kunna mycket mer om geologi i allmänhet då vår ekonomiska utveckling

Publicerad i Geologi på skolschemat