Om Geosektionens studentnätverk

Geosektionen håller på att skapa ett nationellt nätverk för studerande inom de geovetenskapliga ämnesområdena, med syftet att verka för en ökad arbetslivsanknytning och marknadsanpassning av de geovetenskapliga utbildningarna. Via studenter i nätverket vill Geosektionen få inblick i utbildningarna på de olika lärosätena och sprida information om sektionens arbete. Geosektionens vill även erbjuda möjligheter till nyttiga kontakter med framtida arbetsgivare för studenterna i nätverket. Inledningsvis upprättas en mailinglista mellan Geosektionen och de studenter som är intresserade av att vara med från början i detta nya och spännande projekt.

Vi berättar gärna mera och hoppas att du vill vara med i skapandet av det nya nätverket. Skicka dina funderingar till studentnatverk@geona.se.