Om Geosektionen

Geosektionen arbetar för:

  • en breddning av arbetsmarknaden för geovetare
  • att geologi och geovetenskap ska bli en naturlig del av samhällsplaneringen
  • att tjänster för geologer och geovetare inrättas på kommuner och länsstyrelser
  • en livskraftig svensk gruvindustri
  • att kunskaper om geologi och geovetenskap sprids – redan i skolan
  • att geologiska frågor bevakas och drivs gentemot regering och riksdag
  • att utbildningen bättre ska anpassas till arbetsmarknaden
  • att arbetsmarknaden inom EU skall vara öppen för svenska geologer och geovetare
  • att stärka kontakterna mellan geologer och geovetare, nationellt och internationellt.